Oddaj oglas

Splošni pogoji poslovanja

Za namene tega pravnega obvestila je spletna stran skup podstrani na naslovu www.ljubljencki.net.

Vse pravice so pridržane. Informacije in gradiva na elektronskem naslovu www.ljubljencki.net so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine podjetja Trend marketing d.o.o. ali pravnih subjektov, katerih vsebine so vključene v www.ljubljencki.net.

 

Omejitev odgovornosti - splošno

Vse informacije, gradiva in podatki na www.ljubljencki.net so informativne narave. Podjetje Trend marketing, d.o.o. se bo trudilo za optimalno delovanje www.ljubljencki.net, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo www.ljubljencki.net. Vsi uporabniki uporabljajo www.ljubljencki.net na lastno odgovornost. Niti podjetje Trend marketing d.o.o., niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi www.ljubljencki.net ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv in oglasov na www.ljubljencki.net ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Podjetje Trend marketing d.o.o. tudi ne more biti odgovorno za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi vašega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. Podjetje Trend marketing d.o.o. ne more biti odgovorno za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe www.ljubljencki.net.

Podjetje Trend marketing d.o.o. se bo trudilo za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov, vsebovanih na teh straneh, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti.


Omejitev odgovornosti – oglasi      

Podjetje Trend marketing d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za resničnost objavljenih podatkov, niti podatkov, ki jih vpisujejo trgovci ali fizične osebe kot oglaševalci / prodajalci. Vsak dogovor o nakupu / prodaji hišnega ljubljenčka, objavljenega na straneh www.ljubljencki.net, je dogovor zgolj med kupcem in prodajalcem, ki hišnega ljubljenčka prodaja in ne povzroči nikakršnega posrednega ali neposrednega pogodbenega odnosa med kupcem, prodajalcem ter podjetjem Trend marketing d.o.o.

Za celotno vsebino oglasa, vključno s posredovanimi fotografijami, objavljeno ceno, ter navedbo pravilnih kontaktnih podatkov odgovarja izključno oglaševalec oz. oseba, katera oglas odda v objavo.


Podjetje Trend marketing d.o.o. si pridržuje pravico do dodatnega preverjanja oglasa pred objavo, zavrnitve objave, izbrisa ali blokade objave celotne vsebine ali kateregakoli dela oglasa, v kolikor je ta neprimeren, vsebinsko sporen, zavajajoč ali kakorkoli neprimeren za objavo po kriteriju uredništva www.ljubljencki.net.


Tipični primer spornih vsebin:
- nepravilno objavljeni kontaktnimi podatki
- neresnični kontaktni podatki
- ponudbe komercialne linije 090
- oglaševanje storitvene dejavnosti  
- oglas z zavajajočo ceno (NI objavljena končna maloprodajna cena z vključenim DDV )

- oglas z neprimerno ali avtorsko sporno fotografijo
(primer: kopiranje fotografije iz drugega medija ali iz oglasa drugega prodajalca)
- vsebinsko neprimeren oglas (oz. t.i. smetenje posamezne rubrike, primeri: oglas za mačko v kategoriji psi)
- podvajanje oglasa iste vsebine,
- večkratno ponavljajoče objavljanje istega oglasa
(primer: isti oglas objavljen vsakih nekaj ur ali vsak dan ponovno, stari oglas pa ob tem odstranjen),
- oglaševanje spornih izdelkov (primer: piratski izdelki, kopije izdelkov...)
- oglas ki v opisu vsebuje avtomatične preusmeritvene kode

Oglaševalec z oddajo oglasa prevzema tudi celotno kazensko in odškodninsko odgovornost, povezano z oddajo, urejanjem, brisanjem in vsebino celotnega oglasa ali kateregakoli dela vsebine oglasa.


Omejitev odgovornosti - plačane vsebine in objave

Podjetje Trend marketing d.o.o. si pridržuje pravico do takojšnje zavrnitve objave, izbrisa objave ali zavrnitve dostopa do uporabniškega računa v primeru zamude pri plačilu objave. V omenjenem primeru si pridržujemo tudi pravico do takojšnje prekinitve naročniškega razmerja z neplačnikom. Ravno tako si pridržujemo pravice do zavrnitve objave ali zavrnitve dostopa do uporabniškega računa trgovcu, ki ima evidentirano pomanjkanje sredstev na računu (javno dostopni podatki AJPES, GVIN, DURS). Pridržujemo si tudi pravico do zavrnitve registracije trgovca - družbe, ki je preko povezanih družb (isti so-ustanovitelji, družbeniki, odgovorne osebe, kontaktne osebe, kontaktni podatki...) že oglaševala na straneh www.ljubljencki.net, obveznosti pa niso bile v celoti poravnane.

 

Nedopustna uporaba

Za nedopustno uporabo strani www.ljubljencki.net se šteje:
- poskus pridobitve in uporabe dostopa, ki je bil dodeljen drugemu uporabniku
- posredovanje lastnih dostopnih podatkov tretjim osebam
- namerno motenje in onemogočanje dela drugih uporabnikov omrežja
- uničevanje in spreminjanje podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov
- kršenje tajnosti ali objava podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov
- uporaba podatkov, objavljenih na straneh www.ljubljencki.net, v komercialne namene
(primer: zloraba e-mail naslovov, kopiranje vsebine ali dela vsebine oz. oglasa, ...)
- objava in pošiljanje podatkov, ki kršijo avtorske pravice
- ustvarjanje, pošiljanje ali objavljanje podatkov z žaljivo, neprimerno ali pornografsko vsebino
- posredovanje lažnih ali zavajajočih osebnih podatkov pri oddaji / urejanju oglasne vsebine
- uporaba programov ali postopkov, katerih namen ali posledica je kršenje integritete in stabilnega delovanja računalnika, računalniškega sistema ali omrežja.
- uporaba raznih programov, aplikacij tretjih oseb, ali programskih nadgradenj brskalnikov, uporabljenih za dostop do vsebine (podatkov) ali avtomatizirano urejanje vsebine (podatkov) na spletni strani www.ljubljencki.net (npr. črpanje podatkov v source code obliki, page oz. screen scraping, auto form filler oz. avtomatično izpolnjevanje podatkov ipd...).


V primeru nejasnosti se vsakršna uporaba, ki ni izrecno dovoljena s strani podjetja Trend marketing d.o.o. šteje za nedopustno!

Oglaševalec se strinja, da se za potrebe spora ob oddaji oglasa zabeleži datum in ura oglasa ter IP številka oz. naslov izvora ter da se v primeru suma, da je prišlo do nedopustne uporabe, kaznivega dejanja ali da je potreben sodni pregon dejanja, navedeni podatki posredujejo ustreznim institucijam.


Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko naložite z mreže za vašo osebno domačo rabo, pri čemer ne smete spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene.

Objava na spletni strani www.ljubljencki.net predstavlja vsebino in informacije, ki so vsebinsko standardizirane. S pomočjo različnih aplikacij je prikaz podatkov poenoten, prikaz fotografij optimiziran, podatki pa so razvrščeni na tak način, da v primerjavi s posameznimi vnosnimi podatki pred objavo pridobijo velik del dodane vrednosti. Tudi zaradi opisanih lastnosti se oglaševalec strinja, da pridobi podjetje Trend marketing d.o.o. avtorsko pravico objave in distribucije vsebine objave oglasa, posameznega dela oglasa ali fotografije.

Oglaševalec se tudi strinja, da se v izogib nepooblaščenemu kopiranju vse fotografije, objavljene na straneh www.ljubljencki.net, označijo z oznako Copyright (C) www.ljubljenčki.net ali kakršnokoli drugo oznako, ki jo za takšne potrebe uporabi podjetje Trend marketing d.o.o.

Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na www.ljubljencki.net (ali katerikoli podstrani) ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa www.ljubljencki.net za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.

Podjetje Trend marketing d.o.o. ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane z www.ljubljencki.net. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost podjetja Trend marketing d.o.o. za vse primere izključena.

To pravno obvestilo lahko podjetje Trend marketing d.o.o. kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru uporabe spremljate na teh straneh. Z uporabo te strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi strinjate.

Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

 

Varstvo podatkov

Podjetje Trend marketing d.o.o. avtomatsko zbira podatke o uporabi teh strani, predvsem podatke, katere strani so največkrat obiskane, koliko obiskovalcev dnevno obišče te strani in koliko časa obiskovalci ostanejo na posamezni strani. Ti podatki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke uporabnikov. Podjetje Trend marketing d.o.o. podatke o obiskanosti www.ljubljencki.net uporablja za lastne potrebe.

 

O pravnem obvestilu

Podjetje Trend marketing d.o.o. lahko te strani spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.